Pilates Clinic

Pilates Clinic představuje tzv. zdravotní pilates, které vzniklo spojením rehabilitačních a fyzioterapeutických poznatků s klasickým cvičením Pilates.

Cílem Pilates Clinic je zdravě fungující tělo s důrazem kladeným na správné dýchání.

Vyhledat sportoviště pro tuto aktivitu

Pilates Clinic

Související aktivity

Pilates Clinic ve vašem městě