Fitness

Termínem Fitness lze označit veškeré sportovní aktivity, které vedou ke zlepšení fyzické i mentální kondice, formování a správné držení postavy a v neposlední řadě celkové zlepšení zdraví.

Tyto aktivity, doprovázející také správná relaxace, mohou být doplněny o různé cvičební pomůcky.

Vyhledat sportoviště pro tuto aktivitu

Fitness

Kategorie

Fitness ve vašem městě