Specifické tance

Mezi specifické tance se bezesporu řadí tance, které nejsou často tančené na společenských událostech, přesto to jsou tance velmi zajímavé a krásné.

Do specifických tanců můžeme zařadit například Step, Kankán či Country tance.

Vyhledat sportoviště pro tuto aktivitu

Specifické tance

Kategorie

Související aktivity

Specifické tance ve vašem městě