Moderní tance

Moderní tance jsou tance vzniklé na počátku 20. století tančené na moderní soudobou hudbu.
Tyto tance jsou charakteristické tím, že nejsou příliš svázané pravidly. Zaměřují se na emoce a je pro ně důležité vlastní cítění a improvizace.

Vyhledat sportoviště pro tuto aktivitu

Moderní tance

Kategorie

Související aktivity

Moderní tance ve vašem městě