Country tance

Country tance jsou americké lidové tance, jejichž kořeny spadají do 18. století.

Tyto tance jsou specifické svými různými uspořádáními. Tančí se ve skupinách v řadových formacích, kruzích i čtverylkách. Originalitu country tanců dokresluje pravidelné střídání tanečních partnerů.

Vyhledat sportoviště pro tuto aktivitu

Country tance

Kategorie

Související aktivity

Country tance ve vašem městě